Sohngårdsholmsvej 2, 1. th., 9000 Aalborg
Kontakt os: 69 16 17 28

VELKOMMEN TIL

Velkommen

Neurologisk Klinik Aalborg modtager patienter til udredning og behandling af neurologiske lidelser.

Du skal have henvisning fra egen læge, før du kan bestille tid. Du vil ikke blive indkaldt og skal derfor selv kontakte klinikken for at aftale tid til konsultation. For at sikre det bedst mulige forløb beder vi dig udfylde oplysningsskemaet før første konsultation. Skemaet kan printes og udfyldes hjemmefra, eller det kan udfyldes, når du ankommer til klinikken. Skemaet kan af hensyn til datasikkerhed ikke sendes elektronisk.

Mød venligst op 10 minutter før aftalt tid for at undgå forsinkelser.

Parkering

Bedste parkeringsmulighed er P-huset ved Føtex Eternitten. Der er 2 timers gratis parkering - husk P-skive! Gangafstanden er ca. 200 m. Der er et mindre antal pladser ved indgangen med 1 times parkering. Se oversigtskort her.

Ferielukket

Klinikken er lukket 5. juni samt uge 28, 29 og 30.

Oversigt over andre neurologer og ventetider kan findes på www.sundhed.dk 

Telefonkø

NEUROLOGISK KLINIK AALBORG

SPECIALLÆGE I NEUROLOGI SØREN DUE ANDERSEN

 

Telefonisk tidsbestilling på tlf. 69 16 17 28 dagligt kl. 8:30-10:30.

Afbud kan ske telefonisk eller via mail senest dagen før: maria@neurologiskklinikaalborg.dk

Ved udeblivelse uden afbud opkræves kr. 250,- i gebyr.

BEMÆRK: Der må ikke sendes CPR nummer i e-mails. Der kan ikke bestilles tid via e-mail.

Ved spørgsmål til igangværende udredning eller behandling - benyt Lægevejen.

Telefontid

Mandag-fredag
Kl. 8.30-10.30

Konsultationstid

Mandag
Kl. 8.00-15.30
Tirsdag
Kl. 8.00-15.30
Onsdag
Kl. 8.00-15.30
Torsdag
Kl. 9.00-17.00
Fredag
Kl. 8.00-15.00

PRAKTISK INFORMATION

Henvisning

Ønsker du en konsultation i klinikken, kræver det en henvisning fra egen læge. Herefter skal du kontakte os pr. telefon og aftale tidspunkt for konsultation.

Dit første besøg

Før første besøg skal oplysningsskemaet udfyldes. Dette er til stor hjælp for lægen, da det giver mere tid til samtale og undersøgelse af dig. Oplysningsskemaet kan udfyldes hjemmefra eller ved din ankomst til klinikken - mød op 15 minutter før aftalt tid.

Hvis dit besøg drejer sig om hovedpine kan du med fordel udfylde hovedpinedagbog samt hovedpinekalender på forhånd. Du finder dagbog og kalender under fanen "Særligt om hovedpine".

Medbring ALTID dit sundhedskort.

Videokonsultation

Der er i mange tilfælde mulighed for, at opfølgende konsultationer (ikke første konsultation) kan foregå ved videokonsultation. Dette kræver installation af "Min Læge" app på telefon. Kontakt klinikken, hvis du ønsker at en planlagt kontrol foregår via video. Videokonsultation vil ikke være muligt i alle tilfælde, f. eks. hvis der er behov for fysisk undersøgelse eller måling af blodtryk.

Oplysningsskema

Før første besøg bedes du venligst udfylde oplysningsskemaet. Skemaet kan på grund af datasikkerhed ikke udfyldes elektronisk, men du kan finde en printbar version her.

Hvis din konsultation drejer sig om hovedpine

Hvis din henvisning til klinikken drejer sig om hovedpine, se venligst information under "Særligt om hovedpine" på næste fane.

Undersøgelser

Der vil i mange tilfælde være behov for yderligere undersøgelser, for eksempel MR-scanning, nerveledningsundersøgelse eller EEG (undersøgelse af hjernens elektriske aktivitet). Lægen sender henvisning til undersøgelse, og du vil efterfølgende modtage en indkaldelse via e-boks. Læs indkaldelsen godt igennem - du har mulighed for frit sygehusvalg, hvis ventetiden til undersøgelse overstiger 30 dage.

Ved behov for blodprøver eller EKG (hjertediagram) vil lægen eller sygeplejersken lægge en bestilling af prøverne i det elektroniske system. Du skal herefter selv sørge for at bestille tid til at få prøverne taget hos egen læge eller på offentligt sygehus. Der kan bestilles tid på laboratoriet på et af regionens sygehuse på booking.rn.dk

Svar på undersøgelser

Svar på undersøgelser gives ved efterfølgende konsultation. Det er vigtigt at klinikken kontaktes for ny tid til svar på undersøgelserne, så snart der er modtaget indkaldelse til de aftalte undersøgelser. Du vil da få en tid 2-3 uger efter undersøgelsen. Såfremt der først bestilles tid efter undersøgelsen er foretaget, kan du risikere ventetid på konsultation. Enkelte undersøgelser på sygehuset kan have svartid på op til 4 uger.

Der kan efter aftale med læge eller kliniksygeplejerske gives svar ved videokonsultation. Dette kræver "Min Læge" app på telefon. Der kan ikke gives svar pr. telefon eller mail.

Receptfornyelse

Recepter fornyes ved telefonisk henvendelse eller via Lægevejen.

Afbud

Meddeles telefonisk - altid i god tid og senest dagen før. Udenfor telefontiden kan afbud meddeles på maria@neurologiskklinikaalborg.dk  - BEMÆRK: Der må ikke sendes CPR nummer i e-mails.

Udeblivelser medfører unødig forlænget ventetid for alle patienter. Ved udeblivelse opkræves gebyr på kr. 250,- og forløbet vil i de fleste tilfælde blive afsluttet.

Ventetid

Se mere på www.sundhed.dk

Klinikken har overenskomst med sygesikringen, ydernummer 290211

På Neurologisk Klinik Aalborg kan du blive undersøgt og behandlet for neurologiske symptomer og sygdomme.

De neurologiske sygdomme omfatter sygdomme i hjerne, rygmarv og kroppens nerver. Mange neurologiske symptomer - for eksempel føleforstyrrelser - kan have flere forskellige årsager, ligesom forskellige sygdomme i andre dele af kroppen kan give symptomer, som ligner symptomerne ved de neurologiske sygdomme. Derfor kan der være behov for undersøgelser som scanning eller blodprøver for at afklare årsagen. Nogle symptomer vil ikke kræve hverken undersøgelser eller behandling, og i disse tilfælde vil en afventen af at symptomerne går over igen være tilstrækkeligt. En række af de neurologiske sygdomme giver så karakteristiske symptomer, at yderligere undersøgelser heller ikke her er nødvendigt.

Hyppige neurologiske symptomer og sygdomme er

 • Spændingshovedpine og migræne
 • Føleforstyrrelser
 • Lammelser og muskelsvaghed
 • Rysten på hænderne
 • Parkinsons sygdom
 • Epilepsi
 • Blodprop og blødning i hjernen
 • Restless legs - hvileløse ben
 • Muskelkramper
 • Balanceproblemer og svimmelhed

 

Klinikken tilbyder ikke Botox-behandling.

Hvis din konsultation drejer sig om hovedpine.

Hvis din henvisning til klinikken drejer sig om hovedpine, beder vi dig udfylde hovedpinedagbogen. Hovedpinedagbogen er et vigtigt værktøj for at lægen kan stille den rigtige diagnose. Du opfordres til at udfylde hovedpinedagbogen i mindst 4 uger. Instruktion til udfyldelse findes på bagsiden af hovedpinedagbogen. Når du har udfyldt hovedpinedagbog, kan du fortsætte med hovedpinekalender - se nedenfor.

Hent hovedpinedagbogen her

Hovedpinekalenderen er også en vigtig hjælp i udredning og behandling af din hovedpine. Den udfyldes hver aften i hele den periode, hvor du er generet af hovedpine. Du skal notere sværhedsgraden af din hovedpine i løbet den pågældende dag på en skala fra 1-3. Hvis du ikke haft hovedpine i løbet af dagen lader du blot datoen stå blank. Sæt også en markering, hvis du har indtaget medicin for hovedpinen i løbet af dagen. Hovedpinekalenderen hjælper dig og lægen med at finde ud af, om din behandling virker.

Hent hovedpinekalender her

Vejledning til hovedpinekalender (klik for større):

 

Link til Hovedpineforeningen

Klinikken tilbyder ikke behandling med botox.

Lægevejen

”Lægevejen” er en sikker kommunikation, som kan benyttes af patienter i behandlingsforløb i klinikken.
Det er muligt at stille et kort spørgsmål - der kan ikke bestilles tid via lægevejen. Der kan forventes svar på henvendelser indenfor 3 hverdage. For tidsbestilling kontakt klinikken telefonisk.

KONTAKT OS

KONTAKT OS

KONTAKTINFORMATION

NEUROLOGISK KLINIK AALBORG

Speciallæge i neurologi Søren Due Andersen

Sohngårdsholmsvej 2, 1. th. 
9000 Aalborg

 

Tlf.: 69 16 17 28

 

Mail: maria@neurologiskklinikaalborg.dk  - BEMÆRK: Der må ikke sendes CPR nummer i e-mails. Der kan ikke bestilles tid via e-mail -  mails vedrørende tidsbestilling vil ikke blive besvaret.

Telefontid

Mandag-fredag
Kl. 8.30-10.30

PERSONALE

Søren Due Andersen

Søren Due Andersen

Speciallæge i neurologi, PhD

Medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet 2006

PhD-grad i neurologi og apopleksi Aalborg Universitet 2016

Tidligere ansættelser indenfor medicin, kardiologi, kirurgi og psykiatri.

Speciallægeuddannelse indenfor neurofagene i Aarhus og Aalborg.

Speciallæge i neurologi 2018

Forfatter og medforfatter på 15 videnskabelige artikler publiceret i internationale tidsskrifter.

Faglige medlemskaber

 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Danske Nervelægers Organisation
 • Lægeforeningen
Læs mere →
Maria Bøgeskov Søttrup

Maria Bøgeskov Søttrup

Sygeplejerske

Uddannet sygeplejerske fra Viborg Sygeplejeskole i januar 2007.

Ansat på Kardiologisk Afdeling fra februar 2007 til februar 2018.

Ansat som forskningssygeplejerske i Kardiologisk forskningsenhed fra oktober 2017 til januar 2021. 

Læs mere →

FIND VEJ

Klinikkens adresse

Sohngårdsholmsvej 2, 1. th.

9000 Aalborg

Telefon: 69 16 17 28

Parkering

Bedste mulighed for parkering er i P-huset ved Føtex Eternitten, hvor der er 2 timers gratis parkering - husk P-skive. Afstanden er ca. 200 m. Se oversigtskort her.

Der er et begrænset antal pladser ved indgangen med 1 times parkering - husk P-skive.

Offentlig transport

Der kan benyttes bybuslinjerne 2, 14 og 15. Nærmeste stoppested er "Eternitten" (Bornholmsgade/Østre Allé). Afstand ca. 200 meter.

Adgangsforhold

Der er handicapvenlige adgangsforhold.

 

 

PERSON- OG DATASIKKERHED

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret i 2021 efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Privatlivspolitik for patienter

Læs vores privatlivspolitik her.

 

Er du ikke blevet behandlet som ønsket?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Læs mere om utilsigtet hændelse her

Pjecen "Hjælp os med at blive endnu bedre"